รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
322 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน บ้านป่าเหมือด   ตำบลเวียงพางคำ  อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
เบอร์โทรศัพท์ 053731766
Email : pamuedmaesai@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :