ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2561,12:23  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 11111
ชื่ออาจารย์ : นายพนมกร กองแสง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2561,13:14  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : test
ชื่ออาจารย์ : นายพนมกร กองแสง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2561,12:55  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..