รับประกาศนักเรียน copy
รับประกาศนักเรียน copy
previous arrow
next arrow

โหลดเอกสารการสมัครเรียน…

กราฟเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ป.6 และ ม.3

onet (1)
onet (2)
onet (3)
onet (4)
onet (9)
onet (5)
onet (6)
onet (7)
onet (8)
onet (10)
previous arrow
next arrow
Shadow

กิจกรรมโรงเรียน

11 กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านป่าเหมือดได้รับการตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET จาก นายบัณฑิต เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 3

4 กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านป่าเหมือดร่วม
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่
ได้รับรางวัลในการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ที่ จ.น่าน
31 มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านป่าเหมือดได้มอบทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ จาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
31 มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
ได้รางวัล IQA AWORD ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง
26 มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
ได้จัดพิธีปฏิญาณตนและ
สวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
20 มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ได้นำนักเรียน ม.3 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ณ หอดูดาว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

15 มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
ได้รับผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้คะแนน 93 คะแนนผ่านการประเมินอยู่ในระดับ A
13 มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กับนักเรียน โดยมีกิจกรรมการแสดงและเกมต่างๆ ให้นักเรียนได้รับชมและเข้าร่วมตลอดทั้งวัน

ข่าวประกาศ

ประกาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือด
เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ปีการศึกษา 2566

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์ เฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านป่าเหมือด

ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 322 หมู่ 8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ 053 731 766