queensutida
slide1080480
250209284_2099281926901737_8040236375826752142_n
previous arrow
next arrow

กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักเรียน ใน
วันที่ 9 มิถุนายน 2565

โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ได้จัดพิธีถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 3 มิถุนายน 2565
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
ได้ให้การต้อนรับ ครูผู้ช่วย
ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
ในตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 2
วันที่ 1 มิถุนายน 2565
จำนวน 3 ท่าน
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จากหน่วยพัฒนา สพม.สุโขทัย ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2565
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ในการพ่นหมอกควัน ภายในบริเวณโรงเรียน
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ให้การต้อนรับคณะจาก สพป.เชียงราย เขต 3 ในการติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ได้ทำการเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2565
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์ เฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านป่าเหมือด

ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 322 หมู่ 8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ 053 731 766