Queen100066
ScienceDay1
7+เตรียมความพร้อม
learning loss
previous arrow
next arrow

กิจกรรมโรงเรียน

23 สิงหาคม 2566
โรงเรียนบ้านป่าเหมือดเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล แม่สาย-เวียงพางคำ Youth Leage 2023 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

17 สิงหาคม 2566
โรงเรียนบ้านป่าเหมือดเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
16 สิงหาคม 2566
โรงเรียนบ้านป่าเหมือดนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ไปทัศนศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
11 สิงหาคม 2566
โรงเรียนบ้านป่าเหมือดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง
11 สิงหาคม 2566
โรงเรียนบ้านป่าเหมือดร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
6 กรกฎาคม 2566
โรงเรียนบ้านป่าเหมือดนำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานหล่อเทียนพรรษาที่วัดมงคลธรรมกายาราม

1 กรกฎาคม 2566
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ได้จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
26 มิถุนายน 2566
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ข่าวประกาศ

ประกาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือด
เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ปีการศึกษา 2566

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์ เฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านป่าเหมือด

ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 322 หมู่ 8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ 053 731 766