slide1080480
250209284_2099281926901737_8040236375826752142_n
previous arrow
next arrow

กราฟเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ป.6 และ ม.3

onet (1)
onet (2)
onet (3)
onet (4)
onet (9)
onet (5)
onet (6)
onet (7)
onet (8)
onet (10)
previous arrow
next arrow
Shadow

กิจกรรมโรงเรียน

17 สิงหาคม 2565
โรงเรียนบ้านป่าเหมือดได้เข้าร่วมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARDS ประจำปีการศึกษา 2564 ของ สพป.เชียงราย เขต 3

17 สิงหาคม 2565
โรงเรียนบ้านป่าเหมือดได้มอบทุนเสมอภาคกลุ่มเก่าที่รับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขต่อเนื่องให้กับนักเรียน จำนวน 49 คน
15 สิงหาคม 2565
โรงเรียนบ้านป่าเหมือดได้ส่งทีมงานสภานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมโครงการ PR JUNIOR นักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์
12 สิงหาคม 2565
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
ได้จัดพิธีถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
27 กรกฎาคม 2565
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย
27 กรกฎาคม 2565
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
ได้จัดพิธีถวายพระพร
พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

20 กรกฎาคม 2565
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษา
ดูงานจาก โรงเรียนเถิน-ท่าผา จ.ลำปาง
18 กรกฎาคม 2565
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
ได้รับบริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง
โดยคุณอิงฟ้า เลิศสกุลไกล

ข่าวประกาศ

ประกาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือด
เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ปีการศึกษา 2566

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์ เฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านป่าเหมือด

ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 322 หมู่ 8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ 053 731 766