นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโรงเรียนบ้านป่าเหมือด

010_1

ประกาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือด นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

010_2