รูปกิจกรรม


กิจกรรมปีการศึกษา 2565

9 มิถุนายน 2565 พิธีไหว้ครู
3 มิถุนายน 2565 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
1 มิถุนายน 2565 ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 2 มารายงานตัว
25 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
23 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 คณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามาศึกษาดูงาน
17 พฤษภาคม 2565 การพ่นหมอกควัน ภายในบริเวณโรงเรียน ป้องกันยุงลาย
17 พฤษภาคม 2565 ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา จาก สพป.เชียงราย เขต 3 ในการติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านป่าเหมือดทำการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
9 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านป่าเหมือดได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565