รางวัลประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ได้รับรางวัลผลงาน ” 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ” ระดับภูมิภาค ประจำปี 2565 รางวัลระดับเหรียญเงิน
เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ด้วยชุดการเรียนเพิ่มเวลารู้ฐานสมรรถนะ
โดยใช้ห้องเรียนธรรมชาติ ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (ปีที่3) ระดับชั้นประถมศึกษา