รางวัลประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเรียนบ้านป่าเหมือดร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธัญชนก ลุงติ่ง เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย รอบตัดสิน ระดับ สพฐ.
การเขียนเรียงความ ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยมี นางสาวกาญจนา คำ เป็นครูผู้ฝึกสอน