022 – ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ ปี 2565

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-65

ประกาศผลการดำเนินการจัดจ้าง ปี 2565

ประกาศผลการดำเนินการจัดจ้าง-65